Thứ Sáu, 24th Tháng Ba 2023
Standard

Vùng đất quốc gia là gì?

Đất quốc gia là gì? Mảnh đất là nơi sinh sống của con người nên luôn phải đấu tranh để giành lấy mảnh đất của mình. Những vùng đất này được phân chia rõ ràng để bảo vệ những gì người dân sinh sống trên vùng đất đó. Vậy hiểu như thế nào về vùng đất quốc gia? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Trắc nghiệm vùng đất quốc gia

1.1 Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm:

A. Đất liền, các đảo và quần đảo

B. Đất liền, các đảo và bán đảo

C. Đất liền và các quần đảo

D. Đất liền, bán đảo và quần đảo

Trả lời: Đáp án A. Vì vùng đất của Việt Nam sẽ bao gồm đất liền trong biên giới, các đảo và các quần đảo lớn nhỏ. Còn bán đảo là phần đất nhô ra biển của đất liền, tiếp xúc 3 mặt với biển và phần còn lại gắn với đất liền. Vậy nên bán đảo được coi là phần đất liền.

1.2 Vùng đất của quốc gia bao gồm:

A. Vùng đất lục địa và các đảo thuộc chủ quyền quốc gia

B. Toàn bộ vùng đất lục địa và các quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia

C. Toàn bộ vùng đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia

D. Vùng đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia

Trả lời: Đáp án C. Vì với một quốc gia sẽ bao gồm toàn bộ vùng đất liền trong biên giới, các đảo riêng biệt và các quần đảo gồm nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau.

2. Vùng đất quốc gia là gì?

Đất liền là lãnh thổ của một quốc gia bao gồm đất liền và các hải đảo thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Như vậy với đất liền của một quốc gia sẽ được tính vào khu vực biên giới của quốc gia đó với đất liền, còn với các đảo thì đất trên đảo thuộc chủ quyền của quốc gia đó không quan trọng gần bờ hay xa bờ.

Đất của quốc gia là một phần lãnh thổ của một quốc gia có được. Vì lãnh thổ của một quốc gia sẽ bao gồm vùng đất, vùng nước, lòng đất và vùng trời thuộc về quốc gia đó. Trong đó diện tích đất là cơ sở để xác định các thành phần còn lại của một quốc gia theo đường biên giới của quốc gia đó. Vì vậy, một vùng đất quốc gia là rất quan trọng để bảo vệ những người sống trên đất của họ.

Đối với một số quốc gia như Indonesia, là một quốc gia được tạo thành từ nhiều hòn đảo với nhau, phần đất của quốc gia đó sẽ bao gồm tất cả các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Đối với một quốc gia như Việt Nam, đất liền bao gồm đất liền trong biên giới và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

3. Quyền của quốc gia với vùng đất quốc gia

Đối với lãnh thổ của một quốc gia theo nguyên tắc quốc tế sẽ tôn trọng và bảo đảm quyền bất khả xâm phạm của quốc gia đó. Các quốc gia khác không được đe dọa, sử dụng vũ lực xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác, không được phép sử dụng lãnh thổ của quốc gia đó khi chưa được phép. Vì vậy, các quyền của quốc gia đối với đất đai quốc gia như sau:

  • Quyền lực của quốc gia với đất đai của mình: Trên đất đai của mình, quốc gia có tài sản và quyền tài phán. Các quyền này hoàn toàn toàn diện nhưng không được vi phạm những điều luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Hơn nữa, người dân nước đó sẽ được tự do di chuyển, sinh sống và làm việc trên chính mảnh đất của mình mà không vi phạm bất kỳ điều luật cấm nào.
  • Quốc gia sẽ có thể sở hữu toàn bộ vật chất trên đất liền của quốc gia: Mọi vật trong biên giới đất liền và hải đảo của quốc gia đều thuộc sở hữu của quốc gia đó.
  • Quyền này đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia đó. Người dân sống trên mảnh đất quốc gia sẽ được tôn trọng vì lợi ích sinh hoạt và các quyền cơ bản của quốc gia đó.

Đất đai quốc gia là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia nhưng tạo cho quốc gia bề mặt đất đai, môi trường tự nhiên như không khí, thực vật, động vật, thời tiết để con người sinh sống. Vì vậy, việc bảo vệ bờ cõi Tổ quốc là điều quan trọng mà tất cả các quốc gia trên thế giới luôn đặt lên hàng đầu.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về câu hỏi Đất Tổ Quốc là gì?

XEM THÊM TẠI: https://beeswaxwebsites.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *