Thứ Sáu, 24th Tháng Ba 2023
Standard

Văn bản hợp nhất là gì?

Văn bản hợp nhất là gì? Giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất được xác định như thế nào? Nếu có sai sót trong văn bản hợp nhất thì xử lý như thế nào? Đây là những câu hỏi được nhiều người đặt ra. Để giải đáp mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Văn bản quy phạm pháp luật là gì

Văn bản hợp nhất là gì?

Văn bản hợp nhất là thuật ngữ dùng để chỉ văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản đã được sửa đổi, bổ sung với văn bản đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản hợp nhất là tập hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung từ văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã ban hành trước đó thành văn bản được sửa đổi, bổ sung theo thể thức và kỹ thuật quy định. quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012.

Giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất được xác định như thế nào?

Theo quy định, văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật. Tuy nhiên, việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất. Bên cạnh đó, văn bản hợp nhất cũng không thuộc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật căn cứ theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Như vậy, có thể hiểu văn bản hợp nhất là một loại văn bản có giá trị sử dụng và tham khảo trong quá trình áp dụng, thi hành pháp luật, văn bản hợp nhất không làm thay đổi hiệu lực và giá trị pháp lý của các văn bản được hợp nhất.

Văn bản hợp nhất có sai sót thì xử lý như thế nào?

Các lỗi làm cho nội dung của tài liệu hợp nhất khác với tài liệu được hợp nhất: Áp dụng các quy định của tài liệu hợp nhất.

Trường hợp phát hiện có sai sót trong văn bản hợp nhất thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện có sai sót có trách nhiệm kiến ​​nghị với cơ quan thực hiện hợp nhất để xử lý kịp thời; trường hợp không xác định được cơ quan thực hiện hợp nhất thì có văn bản kiến ​​nghị gửi Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm xử lý sai sót.

Thời hạn xử lý kiến ​​nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến ​​nghị, cơ quan thực hiện hợp nhất phối hợp với Công báo xử lý các sai sót trong văn bản hợp nhất và thực hiện các công việc sau: sửa chữa trên Công báo theo đúng quy định. luật về Công báo.

Lưu ý: Văn bản hợp nhất đã được sửa chữa sai sót phải được đăng Công báo, Trang thông tin điện tử của cơ quan.

XEM THÊM TẠI: https://beeswaxwebsites.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *