ĐIỀU KHOẢN

Chào mừng Quý khách hàng đến với Beeswax Websites!

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Beeswax Websites (“Dịch vụ”).

Thông qua việc sử dụng Dịch vụ, Quý khách hàng đang đồng ý với các điều khoản được công ty xây dựng. Vui lòng dành thời gian đọc hết những điều khoản dưới đây.

Sử dụng Dịch vụ của Beeswax Websites

Quý khách hàng cần tuân thủ mọi chính sách được đề cập đến trong phạm vi của Dịch vụ được sử dụng.

Không được sử dụng trái phép các Dịch vụ của Beeswax Websites. Ví dụ: không được sử dụng Dịch vụ để lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, kinh doanh trá hình hoặc vì một mục đích cá nhân đi ngược lại với những điều được quy định trong luật pháp Việt Nam, không được cố ý khai thác Dịch vụ bằng phương pháp nào đó mà không nhận được sự hướng dẫn từ Beeswax Websites. Quý khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo như quy định trong hợp đồng và phù hợp với quy định của luật pháp, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành. Beeswax Websites có thể từ chối hoặc tạm ngừng cung cấp Dịch vụ nếu Quý khách hàng có hành vi đáng ngờ và sai phạm, hoặc không tuân thủ theo những chính sách, điều khoản đã được thỏa thuận khi giao dịch.

Quý khách hàng cần lưu ý, việc sử dụng Dịch vụ của Beeswax Websites không đồng nghĩa với việc Quý khách hàng có bất cứ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp nào đối với Dịch vụ hoặc nội dung được cung cấp. Nếu không có sự cho phép từ chủ sở hữu hoặc luật pháp, thì Quý khách hàng không được sử dụng toàn bộ tài nguyên được tạo nên từ các Dịch vụ của Beeswax Websites, chẳng hạn như tên thương hiệu hoặc thiết kế logo, các giao diện đồ họa… Ngoài ra, Quý khách hàng không được tự ý điều chỉnh, cắt sửa, hoặc xóa đi các quy định và thông báo có giá trị về mặt pháp lý đi kèm theo các Dịch vụ của Beeswax Websites.

Bản quyền và bảo mật

Beeswax Websites có xây dựng chính sách bảo mật để bảo vệ sự an toàn của Quý khách hàng đối với các dữ liệu cá nhân được cung cấp, và cả sự bí mật – riêng tư khi Quý khách đồng ý sử dụng các Dịch vụ. Ngoài ra, Quý khách hàng cũng chấp thuận cho Beeswax Websites sử dụng những dữ liệu này theo quy định của chính sách được đưa ra.

Nếu có bất kỳ cáo buộc hoặc khởi kiện nào về vi phạm bản quyền, Beeswax Websites sẽ phản hồi thỏa đáng cho toàn bộ các bên có liên quan và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, chẳng hạn như chấm dứt tài khoản và xóa đi sán phẩm của người thực hiện hành vi vi phạm theo như quy trình trong Đạo luật về bản quyền kỹ thuât số tại Việt Nam.

Ngoài ra, Beeswax Websites cũng cung cấp đầy đủ thông tin để các chủ sở hữu có thể quản lý được bản quyền của các sản phẩm trí tuệ của họ trên môi trường Intenet. Nếu Quý khách hàng nhận thấy rằng bản quyền của mình đang bị vi phạm và muốn thông báo cho một đơn vị có thẩm quyền xử lý, hãy liên lạc với Beeswax Websites qua các địa chỉ hỗ trợ trong phần liên hệ.

Việc thay đổi và chấm dứt Dịch vụ

Beeswax Websites quan tâm đến tính hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng, nên mọi Dịch vụ đều không ngừng được cải tiến và cập nhật. Các chức năng hoặc tính năng trong Dịch vụ có thể được thêm vào, thay đổi, hoặc xóa đi. Beeswax Websites cũng có toàn quyền đối với một Dịch vụ, tạm ngừng hoặc loại bỏ Dịch vụ đó.

Bất cứ lúc nào, Quý khách hàng cũng có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Đổi lại, Beeswax Websites cũng có thể ngừng cung cấp, hoặc điều chỉnh một số thay đổi, thêm vào hoặc tạo ra những điểm mới trong Dịch vụ đang cung cấp cho Quý khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào.

Beeswax Websites tôn trọng Quý khách hàng và cho rằng việc sở hữu dữ liệu cũng như bảo toàn quyền truy cập đối với dữ liệu là cực kỳ quan trọng . Nếu một Dịch vụ được quyết định ngừng cung cấp, trong một bối cảnh thích hợp và hợp lý, thì Quý khách hàng sẽ được thông báo để có sự chuẩn bị trước và được đề xuất phương án hỗ trợ để di chuyển những tài nguyên của mình ra khỏi Dịch vụ đang sử dụng, tránh bất cứ sự mất mát nào có thể xảy ra.